• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

o szkole

 Brak opisu obrazka

  Kształcenie w Publicznej Szkołach Muzycznych I stopnia w Leśnicy prowadzone jest dwutorowo i wiąże się z cyklem czasowym procesu edukacyjnego.

      W 6 – letnim cyklu kształcenia uczniowie uczą się  gry  praktycznie na wszystkich instrumentach objętych Arkuszem Organizacyjnym szkoły, choć najpopularniejszy instrument to fortepian. Cykl 4 – letni zdominowany jest przez uczniów uczących się gry na instrumentach dętych, perkusji i gitarze.  Proces kształcenia w szkole muzycznej I stopnia odbywa się  w godzinach popołudniowych oraz wieczornych (wyjątkowo w soboty od 800) i obejmuje, oprócz nauki gry na instrumencie, także inne przedmioty jak: kształcenie słuchu, rytmika, instrument dodatkowy, chór, zespoły kameralne oraz orkiestra dęta. Prowadzimy kształcenie w zakresie gry zespołowej na każdym poziomie edukacyjnym, co pozwala na  płynne zdobywanie umiejętności orkiestrowych przez uczniów (orkiestra młodsza, zespoły kameralne, młodzieżowa orkiestra dęta, big band ). 

            Nauka gry na instrumentach prowadzona jest indywidualnie, a pozostałe mają charakter zajęć zbiorowych.

       Rekrutacja młodych adeptów sztuki muzycznej odbywa się co roku w kwietniu. Poprzez zabawy z muzyką sprawdzamy predyspozycje muzyczne dziecka w następujących kategoriach: słuch wysokościowy, słuch harmoniczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna, koordynacja ruchowa i sprawność manualna. Indywidualnie doradzamy wybór instrumentu, m.in.: fortepian, skrzypce, gitarę, perkusję (wibrafon, ksylofon), flet, klarnet, saksofon, trąbkę, puzon i akordeon.

           Główne cele szkoły to nauczanie gry na instrumentach, rozwijanie uzdolnień muzycznych, rozbudzanie zamiłowania do muzyki oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej. Szczególną wagę szkoła przykłada do indywidualnego dostosowania programu nauki gry do wieku, predyspozycji i zdolności ucznia. Szkoła przygotowuje również do dalszego kształcenia w szkołach muzycznych II stopnia.

 

Wersja XML

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy
ul. Nad Wodą 15
47-150 Leśnica
tel. 77 461-53-77
fax 77 404 83 16 z dopiskiem "szkoła muzyczna"
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 126993
w tym miesiącu: 2932
dzisiaj: 19