• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Historia naszej szkoły

 

            Brak opisu obrazka

         Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy jest jedną z nielicznych tego typu szkół w kraju, dla których organem prowadzącym jest gmina. Działalność swoją rozpoczęła z dniem 01.09.1993 roku w budynku leśnickiego kina. Inicjatywa powstania tej placówki zrodziła się w wyniku dużego zapotrzebowania środowiska lokalnego na kształcenie dzieci i młodzieży w kierunku muzycznym. Głównym orędownikiem powstania szkoły stał się burmistrz Leśnicy Hubert Kurzał, którego w realizacji pomysłu wspierała dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, Gizela Szendzielorz.

        W pierwszym roku istnienia placówki naukę podjęło 33 uczniów, którzy pod okiem 6 nauczycieli zgłębiali tajniki gry na instrumentach muzycznych. Dyrektorem szkoły został Pan Krystian Gajda, który pełnił tę funkcję przez 24 lata. 

           Prawie dwadzieścia pięć lat działalności szkoły to nieustanny jej rozwój. Zwiększa się liczba uczniów, pracuje więcej nauczycieli, powstaje szereg zespołów kameralnych, chór, orkiestra oraz Big Band. Od początku istnienia szkoła czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy, współpracując na tym polu z szeregiem instytucji takich jak Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców. Na polu dydaktycznym szkoła prowadzi szeroką współpracę z innymi tego rodzaju placówkami regionu opolskiego.

           W roku 2002, dzięki staraniom władz samorządowych, leśnicka szkoła otrzymuje nowe pomieszczenia w wybudowanym Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajobrazu Historycznego. Działalność szkoły obfituje w szereg koncertów, występów, popisów, przeglądów i warsztatów muzycznych. Nasi uczniowie zdobywają wiele nagród, wyróżnień na różnego rodzaju konkursach, przeglądach i przesłuchaniach.

          Od 1 września 2017 roku Dyrektorem szkoły jest Pani Hanna Kruczek.

 

                                   ZAPRASZAMY DO NAS!! : )


 

Wersja XML

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy
ul. Nad Wodą 15
47-150 Leśnica
tel. 77 461-53-77
fax 77 404 83 16 z dopiskiem "szkoła muzyczna"
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 127006
w tym miesiącu: 2945
dzisiaj: 32